Aktuálně

1. 6. 2021

Bude nový web

Chystáme pro Vás zbrusu nový web. Těšte se :)

další aktuality

Identity Management (IdM)

Úvod Služby & Produkty Bezpečnost ICT Identity Management (IdM)

Mnoho hesel = správcova smrt...

Každá organizace uchovává detailní data mimo jiné také o zaměstnancích, zákaznících, partnerech a projektech. Tato data jsou často umístěna v různých systémech a vyžaduji časté aktualizace. Pokud musí pracovníci IT provádět tyto aktualizace ručně, je obtížné udržet všechny systémy v aktuálním stavu a zvyšuje se i pravděpodobnost chyb při zadávání dat. Systém identity managementu tím, že automatizuje procesy správy identity, tyto problémy řeší. Změny provedené v datech primárního systému se bez zásahu IT personálu projeví téměř okamžitě i v ostatních připojených systémech. Uživatelé mohou přistupovat rychle a bezpečně k autorizovaným informacím, mohou dokonce měnit vlastní hesla, a to vše bez nutné součinnosti pracovníků IT. Je to výkonné řešeni, které šetři vaše peníze, minimalizuje složitost systému a snižuje rizika při manuálních aktualizacích.

"Bývalý" zaměstnanec?

Bývalí zaměstnanci mohou představovat pro každou organizaci bezpečnostní riziko. Systém identity managementu však může tuto potenciálně nepříjemnou situaci řešit. Jakmile je stav zaměstnance v databázi personálního systému nebo v jiném spolehlivém zdroji změněn na hodnotu „pracovní vztah ukončen“, jeho přístup ke všem zdrojům je automaticky zrušen. Důvěrnost informačních zdrojů zůstává zachována.

Přínosy

Řešení jednotné správy identit je optimální řešení pro prostředí s vysokými požadavky na řízení bezpečnosti. Systémy identity managementu (IdM) umožňují řídit celý proces od vzniku identity, přiřazování práv, až po její zánik. IdM umožňuje centrální správu identit a přidělování práv k různým technologiím v různorodém IT prostředí. Přínosy jsou zřejmé:

  • zvýšení bezpečnosti centrální správou identit a jejich přístupových oprávnění
  • zajištění jednotné identity přes všechny používané technologie
  • snížení provozních nákladů
  • sledování aktivit v procesu řízení identit
Technologičtí partneři:

Partneři