Aktuálně

1. 6. 2021

Bude nový web

Chystáme pro Vás zbrusu nový web. Těšte se :)

další aktuality

Security Information and Event Management (SIEM)

Úvod Služby & Produkty Bezpečnost ICT Security Information and Event Management (SIEM)

Proč jsou systémy SIEM nasazovány?

Stále reálnější riziko zneužití informací zvenku či zevnitř ale také IT audity a rostoucí legislativní požadavky jsou nyní téměř ze dne na den součástí života většina podniků. Pod vlivem této zátěže tráví organizace mnoho času a energie prověřováním jejich zabezpečení. To sebou přináší řadu problémů:

 • Náklady a rizika jsou příliš vysoké

Na trvale rostoucí požadavky na zvýšení rozsahu a řízení rizik společnosti reagují nasazením řady specializovaných nástrojů v kombinaci s „ručním“ reportingem. Takové řešení je nejen nákladné ale také neefektivní a poskytuje často rozporuplné výsledky.

 • Chybí Integrace

Pokud jde o sledování a řízení událostí v ICT infrastruktuře, existuje mnoho osvědčených postupů ale malá nebo žádná centralizace. Bezpečnostní události jsou distribuovány v různých databázích, souborových systémech a aplikacích. Jak efektivně zvládnout monitoring jejich bezpečnostních událostí, které nepřetržitě chrlí síťové prvky, firewally, IDS, IPS, servery, operační systémy, databáze a aplikace?

 • Bezpečnost je pohyblivý cíl

Bezpečnostní opatření na perimetru podnikové ICT infrastruktury jsou téměř kontinuálně „testována“ útoky z prostředí Internetu. Mění a vyvíjejí se také hrozby potenciálního vnitřního ohrožení podnikových systémů. Je téměř nemožné udržet si před nimi náskok

 • Plná shoda s legislativou se zdá těžko dosažitelnou metou

Bez řešení pracujících v reálném čase, budete doslova mimo soulad dřív než se to dozvíte. Aby toho nebylo málo, řada společností musí splnit mnohé předpisy a nařízení v různých navzájem mnohdy nekorespondujících termínech. To vede k nikdy nekončícímu závodu za souladem s časem.

speeding-incident-response-across-the-security-ecosystem

Co je správně: SIM, SEM nebo SIEM?

Systémy SIM (Security Information Management) navazují na sběr systémových logů, často provádějí jejich normalizaci a jsou také, s většími či menšími omezeními, schopny je analyzovat. Vytváří také dlouhodobé archívy systémových logů.

Systémy SEM (Security Event Management) jsou více orientovány na monitoring událostí a incidentů v reálném čase, korelace událostí s cílem vyhodnotit jednotlivé informace a rozpoznat syndrom bezpečnostního ohrožení. Doplňují je funkce notifikace a reportingu.

Systémy SIEM (Security Information and Event Management – SIEM) zahrnují funkcionalitu obou předchozích systémů tím, že automatizují identifikaci a řešení incidentů na základě předdefinovaných pravidel, což umožňuje včasné upozornění na kritické události, zajišťuje soulad se zákonnými normami, ale především přispívá k reálnému řízení bezpečnosti napříč společností.

Co systémy SIEM především zajišťují:

 • sběr logů
 • korelace událostí (correlation)
 • generování výstrah (alerting)
 • reporting
 • analýzu událostí/incidentů
 • vyšetřování incidentů

Jaké jsou přínosy využití systému SIEM?

K využití SIEM systémů nás vedou 2 hlavní důvody:

 • reálné řízení bezpečnosti napříč společností
 • zvýšení účinnosti a efektivity provozu IT

Tradičně nejdůležitější důvod je snížení počtu bezpečnostních událostí na úroveň, která je zvládnutelná a oddělení reálných bezpečnostních incidentů od incidentů, které tak pouze „vypadají“ (false-positive).

Významným rysem nasazení SIEM je také zmíněné zvýšení účinnosti a efektivity provozu IT, které se projevuje:

 • schopností rychle analyzovat provozní problémy
 • nízkou dobu neplánovaných výpadků
 • přesnější plánování rozvoje kapacit a výkonnosti ICT zdrojů

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení SIEM:

 • zaměřujeme se na komplexní řízení bezpečnosti ne pouze na perimetr nebo infrastrukturu
 • při návrhu systému řízení bezpečnosti sledujeme business přínosy pro zákazníka
 • SIEM chápeme jako základní podpůrný systém pro implementaci ISMS (Information Security Management System)
 • disponujeme silným technickým a analytickým týmem
 • máme zkušenosti z velkých projektů pro významné zákazníky
Technologičtí partneři:

Partneři