Aktuálně

11. 4. 2016

Úspěšné soutěžní tažení našeho projektu pokračuje

Společný projekt Integrovaný systém řízení provozu a bezpečnosti DPMB, odboru IT a dodavatele společnosti Service & Support spol. s r. o. získal další významné ocenění tentokrát v rámci soutěže CACIO.

další aktuality

Správa ICT infrastruktury

Úvod Služby & Produkty Konzultační služby Správa ICT infrastruktury

Audit provozu datových sítí

Administrátorům sítě přináší hluboký a ucelený přehled o síťovém provozu neocenitelné služby. Produkty pro auditing provozu datové sítě se nasazují do společností všech velikostí, které vyžadují centralizovanou analýzu bezpečnostních událostí, forenzní analýzu sítě, nástroje pro reporting a archivaci.

Prostředky auditu provozu datové sítě minimalizují úsilí potřebné pro monitorování dodržování firemních politik pro používání počítačového vybavení, zároveň jsou schopny efektivně a rychle oznamovat administrátorům případy narušení bezpečnosti nebo porušení firemních pravidel. Nasazením prostředků auditu provozu datové sítě, získáte jednotný pohled na analýzu sítě, bezpečnostní události a informace o možných zranitelnostech vaší sítě.

Služba Audit provozu datové sítě je profesionální služba analýzy datové sítě, jejímž výstupem je podrobná zpráva o stavu analyzované sítě z provozního a bezpečnostního hlediska. Cílem analýzy je zajištění ochrany investic do síťové infrastruktury, odhalení provozních a bezpečnostních problémů a doporučení postupu pro zajištění bezchybného fungování sítě. Služba Audit provozu datové sítě je založena na monitorování sítě na bázi datových toků a behaviorální analýze, což umožňuje odhalit anomálie a bezpečnostní rizika, navrhnout optimální rozložení síťových kapacit, určit kritická místa  sítě, detekovat vnitřní i vnější útoky a určit, které služby a kteří uživatelé datovou siť nejvíce vytěžují.

Realizace služby

Služba Audit provozu datové sítě probíhá nasazením síťové sondy FlowMon ADS pro sběr statistik a analýzu provozu na síti u zákazníka. Výsledkem služby je podrobná zpráva o stavu analyzované sítě shrnující z provozního a bezpečnostního hlediska:

 • strukturu provozu a jeho rozložení v čase
 • anomálie a bezpečnostní rizika
 • závěrečná doporučení

Služba Audit provozu datové sítě je k dispozici v základní a rozšířené variantě, které se liší délkou analýzy provozu a rozsahem výsledné zprávy. Po ukončení analýzy sítě má zákazník možnost si zařízení vyzkoušet.

Jaké jsou přínosy využití služby audit provozu datové sítě?

 • získání detailního přehledu o struktuře provozu na datové síti a top uživatelích
 • získání podkladu pro optimalizaci sítě a úsporu nákladů
 • kontrola dodržování bezpečnostních směrnic a předpisů
 • odhalení špatných konfigurací sítě a síťových zařízení
 • odhalení útoku a nežádoucích aplikací
 • odhalení infikovaných zařízení v síti
 • odhalení používání nežádoucího software a sdílení nelegálního obsahu
 • validace funkčnosti stávajících systémů pro řešení bezpečnosti sítě
 • možnost zaměřit analýzu na konkrétní problémy v datové síti

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro službu audit provozu datové sítě:

 • máme dlouholetou zkušenost se síťovou analýzou z prostředí rozsáhlých ICT infrastruktur
 • používáme technologii s těsnou vazbou na výrobce
 • nálezy auditu jsou vždy interpretovány směrem k dopadu na podnikání zákazníka
 • disponujeme silným technickým a analytickým týmem

Partneři