Aktuálně

1. 6. 2021

Bude nový web

Chystáme pro Vás zbrusu nový web. Těšte se :)

další aktuality

Správa ICT

Efektivní správa ICT – stále otevřený problém

Kontrola a řízení nákladů byla vždy klíčovým faktorem při přijímání důležitých rozhodnutí v každém podniku. Je tomu tak i v IT odděleních, kde každá koruna vložená do provozu, může být korunou, kterou lze investovat do strategických projektů.

S výkyvy ve světové ekonomice je vytváření rozpočtů a stanovování priorit obtížně předvídatelné. IT manažeři čelí nezáviděníhodnému úkolu zachovat kvalitní a dostupné služby při zachování nebo dokonce snížení úrovně výdajů.

Jedním z řešení problému optimalizace provozu ICT a zároveň vyrovnaného rozpočtu může být inovativní přístup ke správě a řízení služeb ICT infrastruktury. Tento přístup udržuje kontrolu v rukou IT manažerů a umožňuje kapacitu IT personálu soustředit rozvoj podpory koncových uživatelů. Vytváří se také potenciál pro snižování nákladů a vyšší úroveň služeb.

Jaké jsou reálné problémy?

Není snadné spravovat současnou komplexní ICT infrastrukturu, která je základem informačních systémů většiny organizací. Uvažme parametry, které musíme vzít v úvahu

 • Rozpočet
  Všeobecně se zvyšující náklady (energie, interní a externí služby) znamenají permanentní ohrožení i pro dobře naplánované rozpočty. Na druhou stranu u každé rostoucí firmy je narůst nákladů přirozenou součástí jejich vývoje.

 • Provozní stabilita
  V globální ekonomice, jsou podniky velmi citlivé na nedostupnost ICT infrastruktury. To znamená, že je nutné velmi rychle reagovat na problémy a identifikovat je, i přes vysokou komplexitu současného ICT, a rychle obnovit provoz.

 • Bezpečnost
  Jako by nám nestačily případy "běžných" provozních výpadků ICT infrastruktury, jsou tu hrozby vnitřních a vnějších útoků, přírodních katastrof. To znamená, že musíme neustále průběžně vyhodnocovat riziko a být připraveni přijmout rychlé nápravné opatření při prvním náznaku bezpečnostního incidentu.
 • Strategické projekty
  Kromě poskytování kvalitních ICT služeb ve stávající infrastruktuře, je také nutné investovat do strategických projektů, které pomohou rozšiřovat a zlepšovat obchodní potenciál společnosti. A jako by těchto témat nebylo dost, musíme si uvědomit, že je v neposlední řadě nutné investovat do IT personálu, do jeho vzdělávání a rozvoje.

Jaké je řešení?

Aby bylo možné, i za globálně měnících se podmínek dále poskytovat služby s požadovanou kvalitou, je nutné hledat způsob, jak co nejefektivněji spravovat a řídit ICT infrastrukturu. Řešením je vytvoření jednotného systému monitoringu, alertingu a repotingu.

Zkušenosti z minulých let kdy se řada společností rozhodla vybudovat takovýto jednotný systém na bázi komplexních řešení od renomovaných firem, však ukazují, že tato cesta bývá často velmi dlouhá a nákladná.

Současný přístup je orientován na rychlou a jednoduchou implementaci, která je zaměřena především na monitoring služeb, které ICT infrastruktura poskytuje, než jen na monitoring jednotlivých systémových elementů (switchů, serverů, operačních systémů,…).

Jaké jsou přínosy efektivní správy ICT?

 • možnost monitoringu celé ICT infrastruktury napříč technologiemi.
 • indikace problému dříve než je z něj možný provozní incident.
 • okamžitá informace o vzniklém problému.
 • lepší plánování technologických upgradů a celkového rozvoje ICT infrastruktury.
 • snížení počtu a délky výpadků.
 • snížení ztrát způsobených výpadky.

Partneři