Aktuálně

1. 6. 2021

Bude nový web

Chystáme pro Vás zbrusu nový web. Těšte se :)

další aktuality

Správa aplikací/služeb ICT

Úvod Služby & Produkty Správa ICT Správa aplikací/služeb ICT

Správa aplikačních služeb ICT

Správa aplikačních služeb (Application Service Management - ASM) je nový přístup v rámci správy ICT systémů, který se zaměřuje na sledování a řízení výkonnosti a kvality služeb aplikací poskytovaných ICT infrastrukturou.

ASM chápeme jako dobře definovaný proces, který využívá souvisejících nástrojů pro detekci, diagnostiku a reporting kvality služeb komplexních aplikací. Za komplexní aplikaci dnes můžeme považovat většinu kritických podnikových aplikací díky vysoké míře distribuovanosti a provázanosti jednotlivých aplikačních systémů.

ASM navazuje na správu výkonnosti aplikací (Application Performance Management - APM) ale slouží jako pragmatičtější, "top-down" přístup, který se zaměřuje na poskytování aplikačních služeb. Pokud se podíváme na oba přístupy podrobněji, vidíme dva hlavní rozdíly:

  • APM se zaměřuje výhradně na výkon instance konkrétní aplikace, ignorujíc komplexní soubor vzájemných závislostí, které mohou být za touto aplikací v datovém centru. ASM výslovně stanovuje, že každá aplikace, operační systém nebo hardwarová platforma by měli být reálně měřitelné.
  • APM často vyžaduje instrumentaci aplikace pro správu a měřitelnost. ASM podporuje přístup orientovaný na samotnou aplikaci s tím, že aplikace a operační systém mají k dispozici dostatečný přehled o transakcích vlastní aplikace.

Systém správy aplikačních služeb rozšiřuje koncept monitoringu uživatelského vnímání kvality služeb o schopnost rychlé identifikace kořenové příčiny zpomalení odezvy nebo výpadku konkrétní aplikační služby.

Jaké jsou přínosy využití systému správy aplikačních služeb?

  • schopnost rychlejší analýzy provozních problémů aplikačních služeb (dlouhé odezvy, výpadky)
  • snížení počtu výpadků aplikačních služeb
  • zvýšení dostupnosti aplikačních služeb
  • zvýšení efektivity obchodních procesů zákazníka

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení SIEM:

  • zaměřujeme se na komplexní řízení ICT infrastruktury ne pouze na systémové elementy
  • při návrhu systému řízení ICT infrastruktury sledujeme business přínosy pro zákazníka
  • disponujeme silným technickým a analytickým týmem
  • máme zkušenosti z projektů pro významné zákazníky
Technologičtí partneři:

Partneři