Konzultační služby

Využijte zkušeností a know-how společnosti Service & Support k lepšímu řízení podnikového IT, snižování nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Napište nám

Audit provozu datových sítí

Administrátorům sítě přináší hluboký a ucelený přehled o síťovém provozu. Produkty pro auditing provozu datové sítě se nasazují do společností všech velikostí, které vyžadují centralizovanou analýzu bezpečnostních událostí, forenzní analýzu sítě, nástroje pro reporting a archivaci.

Řešení GREYCORTEX Mendel poskytuje plnou viditelnost v síti:

 • Komunikace každého zařízení, služby a podsítě až do aplikační úrovně
 • Rozpoznání uživatelů a podrobný přehled jednotlivých zařízení
 • Výkon zařízení, aplikací a sítě
 • Záznam a dešifrování provozu
 • Všechna BYOD a IoT zařízení
 • IT i SCADA sítě

Advanced Persistent Threats (APT)

Pokročilé a dlouhodobé hrozby – tato kategorie velmi nebezpečných hrozeb zahrnuje dlouhodobé, skryté infiltrování počítačové sítě nebo jiných systémů s použitím progresivních a adaptivních technik. Hrozby získávají neoprávněné přístup k síti, snaží se obcházet standardní bezpečnostní síťové nástroje a zůstat skryté. Tyto dlouhodobé útoky mají velmi drastické následky, často s fatálními finančními nebo reputačními dopady na provozovatele sítí.

Analýza síťového provozu (NTA) pro detekci těchto hrozeb využívá kombinaci umělé inteligence a strojového učení nad bohatými metadaty extrahovanými ze síťového provozu a kontroly obsahu pro detekci známých hrozeb. NTA monitoruje síťovou komunikaci mezi standardními i externími síťovými zařízeními. Plná viditelnost všech zařízení a jejich komunikace umožňuje detekci APT nezávislou na znalosti konkrétní hrozby.

Řešení GREYCORTEX Mendel je schoplno detekovat bezpečnostní hrozby

 • Kyber kriminalita, hackerské aktivity, ransomware, malware
 • Ověření správného fungování firewallu, antivirů a VPN připojení
 • Chyby a změny v konfiguraci sítě
 • Porušení bezpečnostních zásad
 • Nezávislé metody detekce založené na strojovém učení, změnách chování, analýze dat a korelaci událostí
 • Threat intelligence a IDS signatury
 • Analýza šifrovaného provozu
 

Jaké jsou přínosy řešení GREYCORTEX pro audit datových sítí:

 • Monitoruje veškerý síťový provoz a detekuje hrozby
 • V reálném čase detekuje neznámé hrozby na základě jejich chování
 • Včas odhaluje rizika a předchází napadení či škodám
 • Nabízí plnou viditelnost každého zařízení, hostitele, všech podsítí a veškeré jejich komunikace až do vrstvy L7

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro audit provozu datových sítí:

 • používáme metodologii ověřenou stovkami provedených testů
 • možnost zaměření na kteroukoliv oblast podnikové bezpečnosti
 • vyhodnocování testů provádíme z pohledu možného dopadu na podnikání klienta
 • disponujeme silným technickým a analytickým týmem
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás