Konzultační služby

Využijte zkušeností a know-how společnosti Service & Support k lepšímu řízení podnikového IT, snižování nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Více informací

Forenzní analýza IT/IS

Označení incident může pro někoho stále znít hrozivě především z hlediska možného konfliktu se zákonnými normami. Obecně vzato je incident každá činnost nebo jev, která porušuje provozní a bezpečnostní pravidla a normy. Za incident se často považuje i podezření na porušení těchto pravidel a norem.

V současných informačních systémech se odehrávají desítky až stovky provozně-bezpečnostních incidentů denně. Problém je, že se indikují jen ty nejzávažnější resp. pouze ty, které způsobují největší okamžitá provozní omezení nebo škody. Mnoho i závažných incidentů často neprojde celým životním cyklem jejich systematického šetření:

 • jednoznačně identifikovat incident
 • učinit opatření k zamezení vzniku případných dalších škod
 • analyzovat příčinu incidentu
 • odstranit příčinu a obnovit funkčnost
 • zhodnotit škody, zajistit data pro případnou hlubší analýzu
 • navrhnout a implementovat vhodná opatření k zamezení opakování incidentu
 • seznámit odpovědné osoby s výsledky šetření

Přínos kvalitního vyšetření incidentu je především v oblasti prevence. Pokud jsme schopni provést analýzu incidentu, kterou následuje návrh a implementace vhodného opatření významně podporuje kontinuitu business procesů firmy.

 

 

Jaké jsou přínosy řádného vyšetření provozně-bezpečnostních incidentů?

 • výrazné zvýšení efektivity investic vynakládaných na provoz a bezpečnost ICT
 • efektivní zvládání bezpečnostních incidentů
 • připravenost na mimořádné události díky plánování kontinuity činností
 • kvalitní řízení provozu a bezpečnosti ICT služeb se stává konkurenční výhodou
 • zvýšení důvěryhodnosti organizace pro partnery a zákazníky, ochrana pověsti a zavedené značky organizace

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro vyšetřování provozně-bezpečnostních incidentů:

 • náš analytický tým má dlouholeté zkušenosti ze zpracování analýz rizik v nejrůznějších oblastech podnikání
 • při vyšetřování incidentu se soustřeďujeme na dopad na podnikání zákazníka
 • při návrhu protiopatření využíváme svých zkušeností s integrací bezpečnostních technologií
 • disponujeme silným technickým a analytickým týmem
 • máme zkušenosti z velkých projektů pro významné zákazníky
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás