Konzultační služby

Využijte zkušeností a know-how společnosti Service & Support k lepšímu řízení podnikového IT, snižování nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Napište nám

Risk Management (RM)

Předcházejte problémům

Zvládnutí rozsáhlé disciplíny risk managementu není snadné, a proto poskytujeme našim zákazníkům v této oblasti řadu analytických, konzultačních a implementačních služeb:

 • Analýza rizik (Risk Analysis)
  • Identifikace rizik (Risk Identification)
  • Zhodnocení rizik (Risk Assessment)
 • Ošetření rizik (Risk Treatment)
  • Plán zvládání rizik (Risk Mitigation Plan)
 • Návrh a zavedení procesů řízení rizik
  • Navázání na hlavní obchodní cíle společnosti (Key Business Goals)
  • Procesy identifikace, hodnocení, zvládání a monitorování rizik
 • Implementace Nástroje na řízení rizik
  • Podpora všech procesů řízení rizik
  • Podpora všech typů rizik

Řešení

Základem nabízených RM řešení je platforma team assistant. Nad touto platformou jsme připravili Nástroj na řízení rizik.

Součástí aplikace je nástroj na vlastní modelování procesů, aplikačních formulářů, reportů a tiskových sestav bez nutnosti programování a dále prostředí pro běh a správu jednotlivých úkolů konkrétních procesů.

Naše společnost pokrývá celý proces práce s rizikem. Nástroj na řízení rizik podporuje mimo jiné:

 • ISO 9001, ISO 31000, ISO 27000, ISO 13485, ISO 14000, ISO 20000-1, GDPR
 • Rizika strategická, operační, finanční, reputační, compliance, BOZP, rizika dodavatelů, procesů, personální, kybernetická i rizika projektová
 • Zákon č. 320/2001 Sb., Vyhláška č. 316/2014 Sb., standard COSO
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb, Vyhláška o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb.
 

Přínosy využití systému pro Risk Management:

 • Jednoduchost – důraz na jednoduché ovládání ve stylu moderních webových aplikací
 • Flexibilita – změny rychle a jednoduše
 • Škálovatelnost – zvládne řádové nárůsty počtu projektů, sledovaných entit nebo uživatelů.

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení Risk Managementu:

• Při návrhu systému řízení bezpečnosti sledujeme business přínosy pro zákazníka
• Disponujeme silným analytickým a technickým týmem
• Máme zkušenosti z významných zákaznických projektů

 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás