Konzultační služby

Využijte zkušeností a know-how společnosti Service & Support k lepšímu řízení podnikového IT, snižování nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Více informací

Řízení bezpečnosti informací

Bezpečnost není stav, ale proces

Cílem Systému řízení informační bezpečnosti – ISMS (Information Security Management System) je aktivně řídit rizika, která pro organizaci vyplývají z využívání informačních systémů a technologií a ze závislosti procesů na informacích.

Řešení

ISMS, založený na mezinárodních normách ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002, představuje osvědčený způsob, jak zajistit a řídit bezpečnost informací a integrovat ji do stávajícího systému řízení organizace.

Našim zákazníkům nabízíme řadu konzultačních, implementačních a servisních služeb, zejména:

 • Analytické práce
  • As Is Analysis, GAP Analysis, Business Impact Analysis
 • Návrh a implementace procesů řízení bezpečnosti informací
 • Bezpečnostní dokumentace
 • Řízení rizik (Risk Management)
 • Řízení kontinuity činností (Business Continuity Management)
 • Audit bezpečnosti informací
 • Certifikace dle ISO/IEC 27001
 • Bezpečnostní manažer
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
 • Svěřená správa – Managed Security Services
 • Školení infomační a kybernetické bezpečnosti
 

Jaké jsou přínosy využití systému ISMS?

 • Výrazné zvýšení efektivity investic vynakládaných na bezpečnost.
 • Řízení bezpečnosti informací jako konkurenční výhoda.
 • Soulad mezi cíli a požadavky organizace a požadavky na bezpečnost – bezpečnost z pohledu businessu.
 • Povýšení důvěryhodnosti organizace pro partnery a zákazníky, ochrana pověsti a zavedené značky organizace.
 • Prokázání souladu s legislativou (např. ochranou osobních údajů).
 • Efektivní zvládání bezpečnostních incidentů.
 • Připravenost na mimořádné události díky plánování kontinuity činností.

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení ISMS:

 • ve všech bezpečnostních projektech se zaměřujeme na komplexní řízení bezpečnosti
 • při návrhu systému řízení bezpečnosti sledujeme business přínosy pro zákazníka
 • při implementaci ISMS (Information Security Management System) jsme schopni kvalifikovaně implementovat i podpůrné technologie (SIEM)
 • disponujeme silným technickým a analytickým týmem
 • máme zkušenosti z velkých projektů pro významné zákazníky
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás