Aktuálně

1. 6. 2021

Bude nový web

Chystáme pro Vás zbrusu nový web. Těšte se :)

další aktuality

Správa ICT

Proč out-tasking správy ICT?

Nutnost efektivní správy ICT infrastruktury je zřejmé zvláště v období, kdy rozpočty na provoz ICT zažívají významné škrty. Většina IT oddělení stojí před otázkou jak snížit provozní náklady a přitom zachovat požadovanou kvalitu poskytovaných služeb. Význam kvalitní správy ICT infrastruktury však není jen v oblasti úspor.

Velký počet firem stále nemá implementován integrovaný monitorovací systém, který by zahrnoval všechny elementy ICT infrastruktury. Současná řešení představují ostrovní aplikace, které spravují jednotlivé subsystémy (sítě, servery, jednotlivé aplikace,…) ale s minimální nebo vůbec žádnou vzájemnou provázaností.

Za této situace je velmi obtížné pro pracovníky uživatelské podpory analyzovat provozní incidenty a odstraňovat jejich následky. Nemluvě o možnosti včasného varování před jakýmkoliv možným systémovým výpadkem.

Proces nasazení out-taskingu probíhá v několika fázích. Uvedené fáze mohou být vypuštěny nebo naopak rozšířeny dle přání a potřeb zadavatele:

 • analýza současného stavu
 • návrh změn konfigurace ke zvýšení provozní dostupnosti a bezpečnosti spravovaného systému
 • akceptace zákazníkem
 • implementace změn a testování
 • provoz spravovaného systému (monitoring, reporting, eskalace)
 • změnová řízení

Jaké jsou přínosy využití systému out-taskingu správy ICT?

Obecné přínosy out-taskingu jsou:

 • tým odborníků s vysokou dostupností
 • personální nezávislost
 • flexibilita ve smluvním objemu práce
 • možnost externí konzultace

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení out-taskingu správy ICT:

Out-tasking správy ICT poskytovaný společností Service & Support má následující přínosy:

 • proaktivní sledování provozních událostí na spravovaném systému
 • eskalace provozních incidentů dle dohodnutého procesu
 • návrh změn konfigurace, které vedou ke zvýšení provozní dostupnosti spravovaného systému
 • sledování a vyhodnocování zatížení zdrojů spravovaného systému, předkládání návrhů na posílení zdrojů
 • automatické sledování činnosti spravovaných systémů, upozornění na nedostupnost služeb a odstranění poruchy ve sjednaných časových termínech
 • zálohování svěřených systémů
 • instalace nových verzí použitého programového vybavení
 • změna konfigurace spravovaných systémů dle požadavků zadavatele
 • technické konzultace spojené se správou, údržbou a administrací svěřených systémů

Partneři