Aktuálně

1. 6. 2021

Bude nový web

Chystáme pro Vás zbrusu nový web. Těšte se :)

další aktuality

Network Behavior Analysis (NBA)

Úvod Služby & Produkty Správa ICT Network Behavior Analysis (NBA)

Nová generace monitoringu síťového provozu


Behaviorální analýza počítačové sítě (Network Behavior Analysis – NBA) je v současné době jedna z nejmodernějších a nejefektivnějších metod pro odhalování provozních a bezpečnostích problémů v počítačových sítích všech velikostí. Společnost Gartner uvádí, že již není možné spoléhat se pouze na pět až deset let stará řešení (firewall, IDS/IPS, antiviry,…).

Systémy založené na těchto technologiích pracují na principu detekce anomálií a nežádoucího chování v datové síti, která je založena na permanentním vyhodnocování statistik o provozu na síti – k této analýze jsou využívány tzv. datové toky (reprezentované průmyslovým standardem NetFlow).

Hlavní výhodou proti běžným IDS systémům či SNMP monitoringu je orientace na celkové chování zařízení na síti, což umožňuje administrátorům sítě získat ucelený pohled na celou IT infrastrukturu a reagovat i na dosud neznámé či specifické hrozby v síti.

Zavedení řešení postaveného na technologii NSM/NBA do sítě je neinvazivní, což v praxi znamená nulový zásah do aktuální topologie. Nemůže tak dojít k žádným problémům jako je latence sítě, výpadky síťových zařízení atd. Pasivní sonda (např. FlowMon ADS nebo NetHound BOX) monitoruje datové toky NetFlow na perimetru nebo v problematické větvi sítě.

Jaké jsou přínosy využití systému NBA?
 

 • Efektivnější procesy

  • problémy jsou odhaleny a rozkryty včas – dříve než způsobí noční směny, výpadky, rozčílené uživatele a zákazníky
  • administrátoři přestanou být zavaleni operativními problémy (např. řešení latence sítě), mohou se věnovat rozvoji infrastruktury a poskytovaných služeb
 • Úspora nákladů

  • významné snížení pracnosti správy IT infrastruktury
  • minimalizace nákladů vyplývajících z náprav škod způsobených bezpečnostními incidenty v síti
  • kontrola dodržování SLA dodavatelů služeb
  • optimalizace licencí síťových aplikací
 • Bezpečnější infrastruktura

  • infrastruktura je lépe chráněna před novými bezpečnostními hrozbami (sociální inženýrství, útoky zevnitř, úniky dat, odchozí SPAM, …)
  • bezpečnostní incidenty jsou odhaleny včas a je možné je rozkrýt a dokladovat
  • lze eliminovat užití nelegálního softwaru a služeb, zneužívání sítě zaměstnanci

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení NBA: 

 • naše historie je úzce spjata se síťovými technologiemi a proto jsme schopni kvalifikovaně a efektivně řešit problémy našich zákazníků
 • disponujeme kvalitně vybaveným silným technickým týmem
 • máme zkušenosti z velkých projektů pro významné zákazníky
Technologičtí partneři:

Partneři