Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti Service & Support spol. s r.o., se sídlem Zvonařka 408/16, Brno 617 00, IČ: 269 111 83, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně oddíl C vložka č. 44838 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 1 roku.

Obchodní a marketingový vztah

Získané údaje jsou využívány pouze pro účely určené k zajištění plnění služeb a poskytování informací o nabídkách služeb, produktů, marketingových akcí, školení, seminářů a konferencí pomocí různých komunikačních kanálů, například elektronickou formou (elektronická pošta, internetové stránky, sociální sítě, webináře a další, které umožňují cílené oslovení), poštou, telefonickým hovorem nebo osobním kontaktem.

HR / kariéra – evidence uchazečů o zaměstnání

Správce zpracovává osobní údaje od Vás získané – jméno, příjmení, státní příslušnost, tituly, vzdělání, údaje o předchozích zaměstnáních, testy (z cizího jazyka a z odbornosti), za účelem obsazení volné kariérní pozice u Správce, jakož i v případě nabídky zaměstnání a přípravy pracovní smlouvy.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti Service & Support spol. s r.o., se sídlem Zvonařka 408/16, Brno 617 00.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo: