IT Provoz

Rozhodujte lépe a rychleji s vhledem na IT systémy v reálném čase.
Indikujte a předcházejte problémům dříve než nastane možný provozní incident.

Napište nám

Managed Services

Nutnost efektivní správy ICT infrastruktury je zřejmé zvláště v období, kdy rozpočty na provoz ICT zažívají významné škrty. Většina IT oddělení stojí před otázkou jak snížit provozní náklady a přitom zachovat požadovanou kvalitu poskytovaných služeb. Význam kvalitní správy ICT infrastruktury však není jen v oblasti úspor.

Velký počet firem stále nemá implementován integrovaný monitorovací systém, který by zahrnoval všechny elementy ICT infrastruktury. Současná řešení představují ostrovní aplikace, které spravují jednotlivé subsystémy (sítě, servery, jednotlivé aplikace,…) ale s minimální nebo vůbec žádnou vzájemnou provázaností.

Za této situace je velmi obtížné pro pracovníky uživatelské podpory analyzovat provozní incidenty a odstraňovat jejich následky. Nemluvě o možnosti včasného varování před jakýmkoliv možným systémovým výpadkem.

Proces nasazení správy služeb probíhá v několika fázích. Uvedené fáze mohou být vypuštěny nebo naopak rozšířeny dle přání a potřeb zadavatele:

 • analýza současného stavu
 • návrh změn konfigurace ke zvýšení provozní dostupnosti a bezpečnosti spravovaného systému
 • akceptace zákazníkem
 • implementace změn a testování
 • provoz spravovaného systému (monitoring, reporting, eskalace)
 • změnová řízení
 

Jaké jsou přínosy využití správy služeb pro vaše ICT?

 • Tým odborníků s vysokou dostupností
 • Personální nezávislost
 • Flexibilita ve smluvním objemu práce
 • Možnost externí konzultace

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení správy služeb vašeho ICT:

 • proaktivní sledování provozních událostí na spravovaném systému
 • eskalace provozních incidentů dle dohodnutého procesu
 • návrh změn konfigurace, které vedou ke zvýšení provozní dostupnosti spravovaného systému
 • instalace nových verzí použitého programového vybavení
 • technické konzultace spojené se správou, údržbou a administrací svěřených systémů
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás