Kybernetická bezpečnost

Využijte náhled na bezpečnostní situaci vašich systémů v reálném čase, abyste mohli okamžitě reagovat a ochránit vaše zdroje, aktiva a samotné ICT.

Napište nám

Identity Management (IdM)

Každá organizace uchovává detailní data mimo jiné také o zaměstnancích, zákaznících, partnerech a projektech. Tato data jsou často umístěna v různých systémech a vyžaduji časté aktualizace. Pokud musí pracovníci IT provádět tyto aktualizace ručně, je obtížné udržet všechny systémy v aktuálním stavu a zvyšuje se i pravděpodobnost chyb při zadávání dat. Systém identity managementu tím, že automatizuje procesy správy identity, tyto problémy řeší. Změny provedené v datech primárního systému se bez zásahu IT personálu projeví téměř okamžitě i v ostatních připojených systémech. Uživatelé mohou přistupovat rychle a bezpečně k autorizovaným informacím, mohou dokonce měnit vlastní hesla, a to vše bez nutné součinnosti pracovníků IT. Je to výkonné řešeni, které šetři vaše peníze, minimalizuje složitost systému a snižuje rizika při manuálních aktualizacích.

„Bývalý“ zaměstnanec?

Bývalí zaměstnanci mohou představovat pro každou organizaci bezpečnostní riziko. Systém identity managementu však může tuto potenciálně nepříjemnou situaci řešit. Jakmile je stav zaměstnance v databázi personálního systému nebo v jiném spolehlivém zdroji změněn na hodnotu „pracovní vztah ukončen“, jeho přístup ke všem zdrojům je automaticky zrušen. Důvěrnost informačních zdrojů zůstává zachována.

Jednotná správa identit

Řešení jednotné správy identit je optimální řešení pro prostředí s vysokými požadavky na řízení bezpečnosti. Systémy identity managementu (IdM) umožňují řídit celý proces od vzniku identity, přiřazování práv, až po její zánik. IdM umožňuje centrální správu identit a přidělování práv k různým technologiím v různorodém IT prostředí. Přínosy jsou zřejmé.

 

Jaké jsou přínosy využití systému pro Identity Management?

  • Zvýšení bezpečnosti centrální správou identit a jejich přístupových oprávnění
  • Zajištění jednotné identity přes všechny používané technologie
  • Snížení provozních nákladů
  • Sledování aktivit v procesu řízení identit

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení Identity Managementu:

  • při návrhu systému řízení bezpečnosti sledujeme business přínosy pro zákazníka
  • disponujeme silným technickým a analytickým týmem
  • naši partneři jsou technologičtí lídři
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás