Consulting Services Director

Marek Solařík

+420 737 004 540
Marek Solařík

Marek se věnuje konzultačním službám zejména v oblasti bezpečnosti a správy ICT a řízení projektů. Cílem je vždy nalézt a implementovat co nejlepší řešení pro zákazníka, které splní nejen jeho aktuální požadavky, ale bude plně připraveno na další výzvy v budoucnosti.

Marek má za sebou již 25 let zkušeností s vývojem, budováním, správou a řízením IT systémů a ICT služeb, s návrhem i kontrolou jejich bezpečnosti a souvisejících procesů s velkou vazbou na business.

Kromě IT se věnuje rodině, cyklo a pěší turistice, v zimě lyžování a v létě vodním sportům od bazénů, přes řeky a jezera až po moře.

Motto: „Pojďme společně formulovat otázky a hledejme odpovědi. Jen otevřená diskuse a důvěra je přínosná.“