Aktuálně

1. 6. 2021

Bude nový web

Chystáme pro Vás zbrusu nový web. Těšte se :)

další aktuality

Log management

Systematický log management – stojí to za to?

Rostoucí komplexita ICT má dopad na každý podnik. Současná datová centra se rychle vyvíjejí a tak se stávají velmi komplexní, vrstevnatou skupinou technologií tvořících vzájemně propojená datová sila pracující v prostředí bez zřetelných hranic. Když se objeví problém, nalezení kořenové příčiny je velmi obtížné stejně jako získání přehledu napříč infrastrukturou tak, abychom mohli aktivně identifikovat výpadek a zabránit mu. Je stále obtížnější zajišťovat:

 • rychlou analýzu provozních problémů
 • nízkou dobu neplánovaných výpadků
 • co nejpřesnější plánování rozvoje kapacit a výkonnosti ICT zdrojů

Typické nástroje pro správu a monitoring ICT infrastruktury nejsou schopny držet krok s de facto konstantní změnou, která se děje v datových centrech a celé infrastruktuře. Tyto systémy jsou nepružné, drahé a nejsou navrženy pro komplexitu současných systémů. Kromě toho jejich přístup k monitoringu je často založen na filtraci a sumarizaci. Když se objeví provozní problém, nejsou obvykle schopny jednoduše metodou drill down analyzovat kořen problému. Obtíže v získání přístupu k datům se tak přidávají k řešení problému samotného.

Schopnost propojit různé případy výkonnostních problémů a výpadků je extrémně důležité, protože tradiční nástroje jsou orientovány na technologická sila a nemohou přistupovat a analyzovat všechny relevantní události napříč ICT prostředím.

Tradiční nástroje

Typické nástroje pro správu a monitoring ICT infrastruktury nejsou schopny držet krok s de facto konstantní změnou, která se děje v datových centrech a celé infrastruktuře. Tyto systémy jsou nepružné, drahé a nejsou navrženy pro komplexitu současných systémů. Kromě toho jejich přístup k monitoringu je často založen na filtraci a sumarizaci.

Proaktivní monitoring

Moderní řešení jsou souborem integrovaných a škálovatelných nástrojů pro sběr, indexaci a tvorbu vazeb v systémových datech generovaných on-line z jakéhokoliv systémového zdroje, lokality a v libovolném formátu. Můžeme do nich zahrnout všechny zdroje ICT infrastruktury – komunikační infrastrukturu, servery, databáze, aplikace a přitom ke každé z těchto oblasti můžeme přistoupit ještě detailněji – HW, operační systém, apod.

Použitím takovýchto řešení dosáhneme provozního přehledu v každé vrstvě používaného ICT prostředí. Jsme tak schopni přeměnit obrovské objemy systémových dat na integrované a využitelné informace dostupné v jednom centralizovaném místě.

Redukováním střední doby vyšetření incidentu (MTTI - Mean Time To Investigate) a tím střední doby opravy (MTTR – Mean Time To Repair) jsme schopni udržovat kritické aplikace v chodu a nalézat a odstraňovat problémy rychleji než kdykoli předtím.

Monitoring a analýza změn a chybových stavů systémových zdrojů

Funkcionalitu monitoringu a rychlé analýzy změn a chybových stavů systémových zdrojů jsme schopni bezezbytku realizovat pomocí nástrojů pro log management.

Systémy log managementu jsou vysoce versatilní a škálovatelné nástroje pro sběr, indexaci a tvorbu vazeb v systémových datech generovaných on-line z jakéhokoliv systémového zdroje, lokality a v libovolném formátu. Do log managementu můžeme zahrnout všechny zdroje ICT infrastruktury – komunikační infrastrukturu, servery, databáze, aplikace a přitom ke každé z těchto oblasti můžeme přistoupit ještě detailněji – HW, operační systém.

Použitím log managementu dosáhneme provozního přehledu v každé vrstvě používaného ICT prostředí. Jsme tak schopni přeměnit obrovské objemy systémových dat na integrované a využitelné informace dostupné v jednom centralizovaném místě.

Log management nám umožní prověřit data a korelovat problémy v souvislosti s dostupností služeb napříč všemi úrovněmi využívané informační architektury. Můžeme monitorovat změny, které můžou způsobit provozní problémy. Lze kombinovat analýzu dat v reálném čase s korelacemi v terabajtech historických dat k detekování vzorků, které mohou pomoci predikovat problémy a tak zabraňovat výpadkům.

Jaké jsou přínosy využití systému pro log management?

Zásadními přínosy projektu jsou:

 • výrazné zvýšení schopnosti rychlé analýzy provozního problému (zkrácení MTTI)
 • snížení celkové doby neplánovaných výpadků (zkrácení MTTR)
 • rozšíření možnosti přesnějšího plánování výkonnosti a kapacity zdrojů (historická data)
 • prokazatelné zvýšení dostupnosti ICT služeb
 • získání podkladů pro relevantní SLA
 • specialisté budou osvobozeni od rutinních činností a mohou věnovat více času podpoře uživatelů
 • řešení vyhovuje systematickému přístupu dle standardů (FCAPS/ITIL)

Nepominutelné jsou i aspekty ekonomické: relativně krátká doby implementace a nízké finanční náklady.

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení log managementu:

 • máme zkušenosti z velkých projektů pro významné zákazníky
 • Jjme schopni projekt škálovat od log managementu až po případné nasazení  SIEM
 • disponujeme silným technickým a analytickým týmem
 • v oblasti technologie se zaměřujeme na lídry trhu
Technologičtí partneři:

Partneři