IT Provoz

Rozhodujte lépe a rychleji s vhledem na IT systémy v reálném čase.
Indikujte a předcházejte problémům dříve než nastane možný provozní incident.

Napište nám

Log management

Správa logů je souhrnný pojem, který popisuje všechny aktivity a procesy používané ke generování, shromažďování, centralizaci, analýze, přenosu, ukládání, archivaci a likvidaci velkého množství počítačově generovaných logů. Nástroje pro správu logů se používají ke zpracování všech logů generovaných aplikacemi, systémy, sítěmi, softwarem nebo uživateli a zacházejí s nimi způsobem, který nejlépe vyhovuje potřebám podniku nebo organizace.

Co přesně spadá pod správu protokolů?

 • Sběr logů
 • Centralizovaná agregace logů
 • Dlouhodobé ukládání a uchovávání logů
 • Rotace logů
 • Analýza logů
 • Vyhledávání a hlášení logů

Machine Data

Ve Splunku mluvíme o strojových datech. Machine data obsahují definitivní záznam veškeré aktivity a chování uživatelů, transakcí, aplikací, serverů, sítí, továrních strojů atd. A nejde jen o logy. Jsou to konfigurační data, data z API a front zpráv, událostí změn, výstup diagnostických příkazů a podrobných záznamů hovorů, data senzorů ze vzdáleného zařízení a další.

Uživatelé softwaru Splunk vědí, že existují tisíce různých formátů strojových dat. Jejich smysluplná analýza je zásadní pro diagnostiku problémů se službami, detekci sofistikovaných bezpečnostních hrozeb, porozumění stavu vzdáleného zařízení a prokázání souladu.

Korelací wire data a dalšími daty aplikací a infrastruktury v softwaru Splunk, jako jsou logy, metriky a události, mohou správci IT získat úplný přehled o dostupnosti, výkonu a využití jejich služeb. Mohou určit hlavní příčinu, proaktivně sledovat výkon a dostupnost jednotlivých technologických sil, mapovat závislosti infrastruktury na aplikace a trendovat výkonnost za účelem stanovení základních hodnot.

 

Jaké jsou přínosy efektivního využívání machine data?

 • Prozkoumejte machine a event data v nezpracované podobě.
 • Monitorujte jejich proud v systémech IT, zabezpečení a IoT.
 • Analyzujte trendy.
 • Přijměte opatření.

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení log managementu:

 • máme zkušenosti z velkých projektů pro významné zákazníky
 • jsme schopni projekt škálovat od log managementu až po nasazení  SIEM
 • disponujeme silným technickým a analytickým týmem
 • v oblasti technologie se zaměřujeme na lídry trhu
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás