IT Provoz

Rozhodujte lépe a rychleji s vhledem na IT systémy v reálném čase.
Indikujte a předcházejte problémům dříve než nastane možný provozní incident.

Napište nám

Business Service/IT Service monitoring

Jak se kritické IT systémy stávají složitějšími, je stále důležitější sledovat a řídit jejich výkon. Monitorovací a řídicí systémy vykazují dostupnost a kvalitu obchodních procesů, služeb a systémů a zobrazují všechna tato data v jednotném a snadno srozumitelném zobrazení.

Kontinuální, plná viditelnost

Mějte přehled o zdraví služeb díky jejich viditelnosti v reálném čase napříč obchodními klíčovými ukazateli výkonnosti. Zajistěte jejich dostupnost předejitím problémů dříve, než k nim dojde pomocí strojového učení.

Monitorování obchodních a IT služeb

Chraňte obchodní smlouvy o úrovni služeb pomocí řídicích panelů, abyste mohli sledovat stav služeb, odstraňovat problémy s výstrahami a provádět analýzu hlavních příčin. Pomocí předem připravených řídicích panelů, které sledují stav služeb a vizuálně korelují služby se základní infrastrukturou, můžete sledovat výkon způsobu podnikání.

Prediktivní analýza

Předpovídejte budoucí incidenty pomocí algoritmů strojového učení a historických skóre stavu služby. Pomocí adaptivního thresholdingu a detekce anomálií můžete automaticky aktualizovat pravidla na základě pozorovaného a historického chování, takže vaše výstrahy nikdy nebudou zastaralé.

 

Jaké jsou přínosy využití systému správy business services?

  • Rychlejší analýza provozních problémů aplikačních služeb (dlouhé odezvy, výpadky)
  • Zvýšení efektivity obchodních procesů.
  • Zvýšení dostupnosti aplikačních služeb.
  • Snížení počtu výpadků aplikačních služeb.

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení Business Service/IT Service monitoring:

  • zaměřujeme se na komplexní řízení IT infrastruktury ne pouze na systémové elementy
  • při návrhu systému řízení IT infrastruktury sledujeme business přínosy pro zákazníka
  • disponujeme silným technickým a analytickým týmem
  • máme zkušenosti z projektů pro významné zákazníky
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás