DORA (Digital Operational Resilience Act)

DORA – Digital Operational Resilience Act

Od 17. 1. 2025 musí firmy ze sektoru finančních služeb a jiné vybrané subjekty splňovat požadavky nového evropského nařízení DORA.  V rámci spolupráce s naším konzultačním a implementačním týmem vám lehce dokážeme zavést požadavky nařízení (nastavit politiky, vytvořit / doplnit dokumentaci, instalovat technická řešení, …) a připravit vás na potenciální audit evropskými orgány a zajistíme tak, že se vyhnete sankcím.

Co finančnímu sektoru nařízení DORA přináší:

 • Podléhání dohledu ze strany evropských orgánů.
 • Zavedení jednotného způsobu ohlašování incidentů napříč EU.
 • Pravidelné testování odolnosti informačních systémů, včetně vytvoření interních postupů pro provádění testování.
 • Úpravu řízení rizik v oblasti ICT.
 • Zajištění průběžného školení zaměstnanců.
 • Řízení rizik spojených s dodavateli ICT služeb.

V čem vám můžeme pomoci:

 • Řešení vám připravíme na míru, dle vašich potřeb a našich dlouholetých zkušeností (20+ let).
 • Zavedeme požadavky nařízení do vašich interních procesů.
 • Sjednotíme požadavky DORA s požadavky NIS2.
 • Pomůžeme vám efektivně vynaložit investice do kybernetické bezpečnosti.
 • Budeme vás zastupovat při auditech státními nebo evropskými orgány.

Mějte přehled, co už z nařízení splňujete:

Pro efektivní vynaložení úsilí při zavádění požadavků, vám provedeme důkladnou rozdílovou analýzu (GAP Analysis) mezi vámi už dříve zavedenými procesy a technickými prostředky se současnými požadavky nařízení DORA. Výstupem vám bude zpráva, která jasně shrne, co již vaše firma z nařízení splňuje, a které další specifické požadavky je nutné teprve zajistit.

Další novinky

7. ročník pravidelného zákaznického workshopu

7. ročník pravidelného zákaznického workshopu

10. dubna 2024 Více informací
Obhájili jsme prestižní titul Splunk Elite Partner pro CZ/SK

Obhájili jsme prestižní titul Splunk Elite Partner pro CZ/SK

19. února 2024 Více informací
SandS + Recorded Future workshop: Enhance Your Security Operations Center

SandS + Recorded Future workshop: Enhance Your Security Operations Center

12. ledna 2024 Více informací
ISMS – Řízení bezpečnosti informací

ISMS – Řízení bezpečnosti informací

29. listopadu 2023 Více informací
NÚKIB hlásí snížení celkového počtu kybernetických incidentů

NÚKIB hlásí snížení celkového počtu kybernetických incidentů

02. srpna 2023 Více informací
Zobrazit další