Konzultační služby

Využijte zkušeností a know-how společnosti Service & Support k lepšímu řízení podnikového IT, snižování nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Napište nám

NIS2 – Implementace nové směrnice EU o kybernetické bezpečnosti

Pomůžeme vám zavést požadavky na procesy a technologie nového nařízení NIS2 naším týmem s mnohaletými zkušenostmi realizovaných projektů na kybernetickou bezpečnost.

Celým postupem zavedení nařízení vás provedeme ruku v ruce a při jakémkoliv auditu kybernetické bezpečnosti budeme vaši firmu obhajovat za vás.

Díky dramaticky zvýšenému počtu kybernetických útoků na soukromé nebo státní subjekty, důležité pro státní infrastrukturu, vychází nová strategie kybernetické bezpečnosti v EU (NIS2). NIS2 přináší změny v oblasti kybernetické bezpečnosti, pro organizace, které musely plnit požadavky aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti a také rozšiřují požadavky na dalších 6 000 subjektů v České republice.

Výrazné změny, které přináší NIS2 oproti předchozí legislativě:

 • Rozšíření počtu povinných subjektů.
 • Povinnosti v hlášení významných bezpečnostních incidentů.
 • Pravidelné revidování plánů obnovy.
 • Provádění penetračního testování.
 • Silnější prvky autentizace u kritických systémů.
 • Povinnost lokalizace dat v zahraničí.
 • Prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce.
 • Rozšíření počtu subjektů, které u vás mohou provádět audit plnění požadavků.

Zkušenost a profesionalita

Zavádíme NIS2 na základě bohatých zkušeností z desítek úspěšně realizovaných projektů. Vždy navrhujeme pro naše zákazníky aktuální a inovativní řešení. Naši konzultanti vlastní mezinárodně uznávané certifikace.

 

V čem vám můžeme pomoci:

 • Podpora při provozování Pro zajištění efektivnosti a účinnosti plnění požadavků nabízíme podporu při provozování již zavedeného systému řízení bezpečnosti informací a možnost outsoursingu důležitých bezpečnostních rolí.
 • Podpora procesů Zdokumentujeme nebo provedeme potřebnou aktualizaci celkové dokumentace, týkající se řízení bezpečnosti informací. Začleníme nové procesy, vycházející z NIS2 od vašich stávajících firemních procesů z co nejmenšími dopady a změnami na vás.
 • Zavádění technických řešení pro NIS2 Pomůžeme vám v zavedení technických řešení, požadujících nařízením NIS2, jako je dvoufaktorové ověřování, šifrování dat, zabezpečení sítě nebo systémů a zajištění zálohování a obnovy dat.
  Nařízením povinné podpůrné technologie pro sběr a vyhodnocování kybernetických událostí (SIEM) vám můžeme sami kvalifikovaně implementovat, díky naší dlouholeté spolupráci se společností Splunk.
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás