Konzultační služby

Využijte zkušeností a know-how společnosti Service & Support k lepšímu řízení podnikového IT, snižování nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Napište nám

ISMS – Řízení bezpečnosti informací

Vstupte do světa bezpečnosti informací s námi a zapomeňte na chaos v ochraně dat a ICT prostředků! S naším řešením zavedení Systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) zajistíte nejen jednotný a efektivní způsob ochrany, ale také ušetříte čas i prostředky prevencí škod, které by jinak byly způsobeny kybernetickými hrozbami.

Nabízíme komplexní služby a podporu, které vám pomohou nejen nastartovat implementaci ISMS, ale také ho bezproblémově začlenit do stávajících procesů vaší organizace. S námi dojdete až k rutinnímu provozu a certifikaci.

Proč využívat ISMS systém?

 • Zvýšení efektivity investic do bezpečnosti.
 • Řízení bezpečnosti informací jako konkurenční výhoda.
 • Soudržnost mezi cíli organizace a požadavky na bezpečnost, tedy bezpečnost z pohledu businessu.
 • Zvýšení důvěryhodnosti u partnerů a zákazníků, ochrana pověsti a značky organizace.
 • Splnění legislativních požadavků, např. ochrana osobních údajů.
 • Efektivní řešení bezpečnostních incidentů.
 • Připravenost na mimořádné události díky plánování kontinuity činností.

 

Kroky k zavedení ISMS:

 1. Analýza současného stavu: Prozkoumání aktuálního stavu a identifikace oblastí ke zlepšení.
 2. Návrh rozsahu ISMS: Určení přesného rozsahu implementace ISMS.
 3. Analýza a vyhodnocení rizik: Důkladná analýza a vyhodnocení potenciálních rizik.
 4. Výběr opatření: Strategický výběr opatření odpovídajících potřebám a cílům.
 5. Zpracování plánů implementace opatření: Detailní plány pro hladkou a efektivní implementaci opatření.
 6. Návrh organizace bezpečnosti, stanovení rolí a odpovědností: Navržení optimální organizační struktury se stanovením rolí a odpovědností.
 7. Postupy zvládání bezpečnostních incidentů: Příprava postupů pro rychlou a efektivní reakci na bezpečnostní incidenty.
 8. Návrh a zavedení procesu plánování kontinuity činností organizace: Zavedení procesu pro plánování kontinuity činností v krizových situacích.
 9. Školení pracovníků, manažera bezpečnosti a interních auditorů: Komplexní školení pro všechny bezpečnostní role systému a vaše pracovníky.
 10. Podpora interních auditů ISMS včetně návrhu nápravných a preventivních opatření: Poskytnutí podpory pro interní audity ISMS a pomoc s nápravami.
 11. Obhajoba při certifikačním auditu: Společná obhajoba při certifikačním auditu a dosažení certifikace.

S touto interaktivní cestou dosáhnete bezpečnosti informací s lehkostí a efektivitou!

 

Proč je společnost SANDS vhodným partnerem pro řešení ISMS:

 • Business benefit Při navrhování ISMS se zaměřujeme na konkrétní přínosy pro vás. Naším cílem není vytvářet dokonalý, složitý systém. Chceme účinně eliminovat reálná rizika s maximálním využitím financí, času a zdrojů.
 • Certifikace ISO/IEC 27001 S námi dosáhnete certifikace bez problémů. Zajistíme vám osobní účast na auditu a přímou podporu po celou dobu implementace a provozu ISMS.
 • Řešení na míru Implementujeme ISMS přesně podle vašich potřeb, ať už jde o informační systém, oddělení nebo celou organizaci.
 • Zavedení technologií Naši zkušení odborníci jsou schopni kvalifikovaně implementovat i podpůrné technologie, jako je například SIEM.
 • Zkušenost a profesionalita Svou zkušeností z desítek úspěšných projektů vám přinášíme aktuální a inovativní řešení.
 • Podpora při provozování Pro zajištění efektivnosti a účinnosti plnění požadavku na údržbu a zlepšování ISMS nabízíme podporu při provozování již zavedeného systému řízení bezpečnosti informací.
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás