Internet věcí

Efektivní zpracování a využití dat z IoT a SCADA je nezbytné pro monitoring výrobních procesů a aktiv.
Využitím strojového učení a umělé inteligence dosáhnete prediktivní analýzy

Napište nám

Industrial Control System

Průmyslový kontrolní systém (ICS) je zastřešující pojem, který zahrnuje jak SCADA, tak DCS. Síť ICS může monitorovat mnoho infrastrukturních a surovinových systémů.

 • Dopravní pásy při těžbě
 • Spotřeba energie v elektrické síti
 • Tlak ventilů v zařízení na zemní plyn

Sítě ICS jsou kritické a vyžadují okamžitou a vysokou dostupnost. V mnoha ohledech tento důraz představuje hlavní rozdíl mezi systémy IT a OT / ICS.

Jakým výzvám čelí ICS?

Jedná se především o podrobný přehled aktiv. Protože pouze pokud víme, co máme chránit, můžeme navrhnout, jak to chránit. Znalost kritičnosti aktiva nám umožní zvolit vhodné prostředky ochrany. Skóre incidentů by mělo být klíčovým prvkem současných implementací systémů správy zabezpečení. Detekce příčiny incidentů je relativně nová kompetence. Má však zásadní dopad na prevenci neplánovaných výpadků. Tato kompetence je nejčastěji postavena na použití Big Data.

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) je systémová architektura pro správu velkých a složitých procesů. Systémy SCADA se běžně vyskytují u poskytovatelů služeb, jako je přenos zemního plynu a elektrické energie, kde jsou řídicí funkce distribuovány do velké geografické oblasti. Systémy SCADA jsou pro průmyslové organizace zásadní, protože pomáhají udržovat efektivitu, zpracovávat data pro chytřejší rozhodování a komunikovat systémové problémy, aby pomohly zmírnit prostoje.

SCADA systémy se skládají ze tří hlavních komponent:

 • Centrální velitelské centrum se skládá ze všech serverů se spuštěným softwarem SCADA
 • Několik dálkově umístěných místních řídicích systémů přímo řídí a automatizuje procesní zařízení
 • Komunikační systémy propojují servery v centrálním velitelském centru se vzdálenými místy

Hlavním účelem SCADA je sběr dat: sítě se skládají z několika vzdálených koncových jednotek (RTU), které se používají ke sběru dat zpět do centrálního velitelského centra, kde je lze použít k rozhodování na vysoké úrovni.

Zkušenosti Service & Support a řešené výzvy:

 • Rozsáhlé heterogenní prostředí
 • Různé SCADA a komunikační systémy různých výrobců
 • Integrace systémů fyzické a informační bezpečnosti
 • Specifické protokoly
 • Koncept jednotného dohledu – SecOps

 

 

Jaké jsou přínosy řešení moderních SCADA systémů?

 • Vyšší spolehlivost, nižší náklady
 • Lepší bezpečnost pracovníků
 • Větší spokojenost zákazníků
 • Pohledy do provozu v reálném čase

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení ICS:

 • disponujeme silným technickým a analytickým týmem
 • máme zkušenosti z velkých projektů pro významné zákazníky
 • nepodceňujeme provozní zajištění produkční fáze projektu
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás