Digitální odolnost: Budování firmy připravené na budoucnost

Všechny organizace mají zkušenosti s výpadky a selháním systémů, s narušením jejich bezpečnosti. A to zejména v posledních letech. Proč některé zvládají tyto situace lépe než jiné? V 21. století je digitální odolnost nezbytná pro udržení core businessu každé společnosti. Jak se firmy stále více digitalizují, mohou být zranitelnější více než dříve.

Co je digitální odolnost?

Digitální odolnost zahrnuje schopnost informačního ekosystému firem rychle detekovat provozně bezpečnostní incidenty, efektivně se z nich zotavit, a ještě lépe jim předcházet. Zajišťuje minimální doby neplánovaných výpadků a trvalou produktivitu tím, že jednotně řeší problémy jako kybernetické útoky a provozní selhání systémů.

Otázky klíčových komponent digitální odolnosti:

  • Viditelnost: Jak dobře týmy vidí do svého technologického prostředí, včetně kvality dat a jejich úplnosti?
  • Detekce: Využívají firmy dostatečně příslušná data k identifikaci potenciálních problémů, včetně pokrytí detekce a alertingu?
  • Investigace: Umí firmy dobře využívat svoje data k vyšetření provozních nebo bezpečnostních incidentů? A to včetně jejich obohacování, hledání hrozeb a analýzu logů, metrik a transakcí.
  • Reakce: Jak rychle bezpečnostní, IT a DevOps týmy reagují na každodenní problémy nebo incidenty?
  • Spolupráce: Jak dobře týmy a jejich nástroje, které používají, usnadňují práci napříč agendami bezpečnosti, IT a DevOps?

Rámec pro odolnost podniků

Odolnost podniků má mnoho složek. Digitální odolnost sjednocuje bezpečnost, IT a DevOps jako základ odolnosti podniku.

Organizace přehodnocují odolnost

Historicky se management společností spoléhal na klasické postupy zajišťující přehled o provozní a bezpečnostní odolnosti firmy – audit, administrativní řízení rizik a formální zajištění legislativního souladu. Plány obnovy po havárii a zajištění kontinuity provozu byly často považovány za formální krok pro vedení. V dnešním světě se však digitální odolnost stala strategickou dovedností a konkurenční výhodou, a proto musí být zakotvena v plánech, rozhodovacích procesech a v technologiích firem a organizací. Odolné společnosti jsou schopny nejen se rychle zotavit z provozního výpadku nebo bezpečnostního incidentu, ale také se pružně adaptovat na nové provozní podmínky.

Budování digitální odolnosti je týmová práce

Role Machine/Big Data

Data jsou klíčová pro budování digitální odolnosti každé společnosti, protože poskytují informace pro efektivní detekci incidentů, predikci hrozeb a kvalifikované provozní a bezpečnostní rozhodování. Využití analýzy Big Data umožňuje firmám předcházet neplánovaným narušením a udržovat plynulý provoz.

Výhody digitální odolnosti

  • Nákladová efektivita – eliminace neplánovaných výdajů
  • Zvýšená připravenost – rychlejší obnova provozu
  • Provozní efektivita – schopnost pružné adaptace na změny
  • Zlepšený finanční výkon – zvýšení konkurenceschopnosti
  • Zvýšení důvěryhodnosti – udržení dobrého jména společnosti

Jak uchopit téma digitální odolnosti

Společnost Service & Support, spol. s r.o. (SandS) už více jak 10 let úspěšně realizuje koncept jednotného provozně bezpečnostního řízení informačního ekosystému společností. Za svůj inovativní přístup byla oceněna doma (itsmF Czech Republic, ČIMIB) i v zahraničí (Splunk conf 2017). K realizacím zákaznických projektů využívá partnerství se společností Splunk, jejíž technologie je vedoucí platformou v oblasti posilování digitální odolnosti (Gartner MQs 2024). Prostřednictvím pokročilých řešení SecOps, integrací výkonných analytických a monitorovacích nástrojů Splunk pomáhá SandS firmám zvládat komplexitu jejich digitálního prostředí a zajišťovat jejich odolnost proti výpadkům a udržovat nepřetržitý provoz.

Pro budování digitální odolnosti je potřebná jasná vize, strategie a podpora vedení. Proto SandS nabízí komplexní konzultační služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně zajištění souladu s normami řady ISO 27000, zákonem, resp. vyhláškou o kybernetické bezpečnosti (dle NIS2), nařízeními DORA nebo GDPR, s požadavky TISAX a dalšími. Zaměřujeme se primárně na přínos projektu zákazníkovi a až poté na použité technologie. V tom je náš přístup odlišný od jiných společností. Maximalizujeme zákaznický benefit.

 

Další novinky

Úspěšný závěr 7. ročníku zákaznického workshopu SANDS

Úspěšný závěr 7. ročníku zákaznického workshopu SANDS

05. června 2024 Více informací
Splunk opět Leader v 2024 Gartner Magic Quadrant for SIEM

Splunk opět Leader v 2024 Gartner Magic Quadrant for SIEM

15. května 2024 Více informací
Přinášíme program 7. ročníku pravidelného zákaznického workshopu

Přinášíme program 7. ročníku pravidelného zákaznického workshopu

10. dubna 2024 Více informací
Obhájili jsme prestižní titul Splunk Elite Partner pro CZ/SK

Obhájili jsme prestižní titul Splunk Elite Partner pro CZ/SK

19. února 2024 Více informací
SandS + Recorded Future workshop: Enhance Your Security Operations Center

SandS + Recorded Future workshop: Enhance Your Security Operations Center

12. ledna 2024 Více informací
ISMS – Řízení bezpečnosti informací

ISMS – Řízení bezpečnosti informací

29. listopadu 2023 Více informací
Zobrazit další