Kybernetická bezpečnost

Využijte náhled na bezpečnostní situaci vašich systémů v reálném čase, abyste mohli okamžitě reagovat a ochránit vaše zdroje, aktiva a samotné ICT.

Napište nám

Bezpečnost ICT

Paradoxní situace současného ICT: otevřenost vs. bezpečnost

Potřeba těsnějšího sladění informačních systémů s podnikatelskou strategií firmy dnes poukazuje na bezpečnost jako na klíčové téma. Vzhledem k tomu, že současné podnikové ICT vyžaduje stále větší míru propojení podniku do vnějšího světa (smartphony, netbooky, B2B, B2C portály) nebyla výměna informací v rámci organizace a jejího bezprostředního okolí nikdy tak kritická jako dnes. Mnohá dříve opomíjená rizika jsou najednou reálná.

Bezpečnostní incident jako součást reálného života

Média i reálný život nám neustále připomínají, že nikdo není imunní vůči případnému bezpečnostnímu incidentu:

 • virová nákaza
 • hackerský útok
 • zneužití identity (heslo, klíč)
 • ztráta, odcizení nebo zneužití důvěrných dat
 • poškození dat

Následky škod způsobených těmito incidenty mohou být velmi vážné pro každou organizaci, která se stane obětí narušení bezpečnosti a vždy zahrnují významné přímé nebo nepřímé finanční ztráty.

Bezpečnost: ochrana nebo omezení

Bylo by snadné a zjednodušující vidět bezpečnost pouze jako neprostupnou pevnost a trvalou obranu proti útokům a hrozbám. Tento poměrně úzký pohled na otázku zabezpečení ústí často v důraz na technologicky orientovaná řešení.

Dnes ale potřebujeme zcela nový přístup. Ten, který je zaměřen na vytváření přidané hodnoty a zaměřuje se na lidi a obchodní procesy. Potřebujeme zabezpečení, které má nejen obranný charakter, ale je schopno reagovat na měnící se podmínky v otevřeném světě. Bezpečnost by se neměla stát vězením pro uživatele.

Co neřídím, nekontroluji aneb integrace jako nutnost

Řada společností žije v přesvědčení, že v otázkách bezpečnosti už provedla všechna důležitá technologická opatření. Účelem prvních implementací síťových antivirových řešení, firewallů, IDS a IPS, byla především ochrana na perimetru vlastní ICT infrastruktury.

Poté přišly na řadu prostředky, jejichž úkolem byla eliminace rizik vnitřního zneužití zdrojů ICT: systémy vícefaktorové autentizace, řízení síťového přístupu (Network Access Control – NAC) a v poslední době jsou to systémy prevence úniku dat (Data Leakage Prevention – DLP).

V současné době však čelíme mnohem sofistikovanějším útokům jak z vnějšku tak zevnitř a proto je nutné celou, historicky ostrovně orientovanou bezpečnost, integrovat a řídit. Jsme nuceni bezpečnostní incidenty sbírat, vyhodnocovat, reportovat a archivovat centrálně s okamžitou reakcí na ty nejzávažnější z nich.

Přístup naší společnosti k tématu ICT bezpečnosti je založen na přesvědčení, že kvalitní bezpečnostní řešení je schopno tvořit přidanou hodnotu.To však ale jen za předpokladu, že je orientováno na obchodní cíle zákazníka, je v souladu s firemní strategií a je samozřejmě schopno se přizpůsobit měnícím se podmínkám.

Vhodná Integrace stávajících bezpečnostních řešení a jejich doplnění o další tak, aby bylo možno bezpečnost ICT reálně řídit je jedním z klíčových parametrů kvality našich služeb.

 

Jaké jsou výhody ICT bezpečnosti pro vaše podnikání?

 • Ochrana vašeho podnikání
 • Zvýšená produktivita
 • Inspiruje důvěru zákazníků
 • Ochrana vašich zákazníků

Proč si vybrat společnost Service & Support:

 • Jakákoliv úspěšná implementace jednotlivého bezpečnostního řešení je určitě dobrý projekt – my však chceme, aby naši zákazníci bezpečnost svého ICT reálně řídili.
 • Chápeme Vaše podnikání jako jedinečné a proto mu musí implementované řešení dokonale vyhovovat
 • Implementované řešení vidíme v celém životním cyklu od úvodního auditu po provozní podporu
 • Snažíme se zaměřit na reálnou návratnost implementovaného řešení
 • Naši experti mají zkušenost jak z prostředí podniků patřících do TOP 50 tak z prostředí středních dynamických firem
 • Používáme osvědčené metodologie: ISO 2700x, ITIL a další postupy založené na standardech
 • Naši technologičtí partneři patří ke špičce ve svém obor
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás