IT Provoz

Rozhodujte lépe a rychleji s vhledem na IT systémy v reálném čase.
Indikujte a předcházejte problémům dříve než nastane možný provozní incident.

Napište nám

Efektivní správa ICT – stále otevřený problém

Váš podnikový IT tým je odpovědný za poskytování IT služeb podniku. Abyste udrželi tyto služby a podnikání v chodu, potřebujete pohled na všechna data vašeho stroje zaměřený na služby s přehledem příslušných ukazatelů výkonu. Poskytování inteligence na úrovni služeb vyžaduje překonání obtíží, které starší produkty mají, včetně: zpracování datových zdrojů různých formátů, práce se špatně integrovanými řadiči, škálovatelnost a zdlouhavé nasazení. To vyžaduje nový přístup, který poskytuje týmům IT okamžitý přehled o ukazatelích provozního stavu a výkonu.

Jaké si klást otázky?

Jakmile začnete zkoumat přístup založený na strojových datech s Splunk ITSI, musíte si položit několik klíčových otázek abyste se ujistili, že směřujete správným směrem. Tyto otázky vám pomohou identifikovat služby, které jsou pro vaše podnikání nejdůležitější a jak je třeba sledovat zdraví těchto služeb. Jakmile budete mít odpovědi na tyto otázky zbývá jen ověřit, zda máte všechna data která potřebujete a budete připraveni využít Splunk ITSI.

 • Do kterých služeb potřebujete viditelnost?
  • Web Store, Web Service, DB Service
 • Jaké komponenty tyto služby tvoří?
  • Web server, Databáze, load balancery
 • Jaké jsou vzájemné závislosti mezi službami?
  • Web záleží na zdraví databázového serveru
 • Jaké KPI jsou vhodné pro definici zdraví služby?
  • Response time, Generovaný obrat, zátěž CPU

Jaké je řešení?

Aby bylo možné, i za globálně měnících se podmínek dále poskytovat služby s požadovanou kvalitou, je nutné hledat způsob, jak co nejefektivněji spravovat a řídit ICT infrastrukturu. Řešením je vytvoření jednotného systému monitoringu, alertingu a reportingu.

Zkušenosti z minulých let kdy se řada společností rozhodla vybudovat takovýto jednotný systém na bázi komplexních řešení od renomovaných firem, však ukazují, že tato cesta bývá často velmi dlouhá a nákladná.

Současný přístup je orientován na rychlou a jednoduchou implementaci, která je zaměřena především na monitoring služeb, které ICT infrastruktura poskytuje, než jen na monitoring jednotlivých systémových elementů (switchů, serverů, operačních systémů,…).

 

Jaké jsou přínosy efektivní správy ICT?

 • Možnost monitoringu celé ICT infrastruktury napříč technologiemi
 • Indikace problému dříve než je z něj možný provozní incident
 • Okamžitá informace o vzniklém problému
 • Lepší plánování technologických upgradů a celkového rozvoje ICT infrastruktury
 • Snížení počtu a délky výpadků
 • Snížení ztrát způsobených výpadky

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení efektivní správy ICT:

 • dlouholetá zkušenost našeho týmu z projektů monitoringu ICT infrastruktury
 • know-how z oblasti správy typických ICT technologií (od Cisco po SAP)
 • zpracovaná metodika implementace monitoringu
 • rychlý nástup produktivní fáze projektu
 • široká škála služeb technické podpory
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás