IT Provoz

Rozhodujte lépe a rychleji s vhledem na IT systémy v reálném čase.
Indikujte a předcházejte problémům dříve než nastane možný provozní incident.

Napište nám

Network Behavior Analysis (NBA)

Behaviorální analýza počítačové sítě (Network Behavior Analysis – NBA) je v současné době jedna z nejmodernějších a nejefektivnějších metod pro odhalování provozních a bezpečnostích problémů v počítačových sítích všech velikostí. Společnost Gartner uvádí, že již není možné spoléhat se pouze na pět až deset let stará řešení (firewall, IDS/IPS, antiviry …).

Systémy založené na těchto technologiích pracují na principu detekce anomálií a nežádoucího chování v datové síti, která je založena na permanentním vyhodnocování statistik o provozu na síti – k této analýze jsou využívány tzv. datové toky.
Hlavní výhodou proti běžným IDS systémům či SNMP monitoringu je orientace na celkové chování zařízení na síti, což umožňuje administrátorům sítě získat ucelený pohled na celou IT infrastrukturu a reagovat i na dosud neznámé či specifické hrozby v síti.

Zavedení řešení postaveného na technologii NSM/NBA do sítě je neinvazivní, což v praxi znamená nulový zásah do aktuální topologie. Nemůže tak dojít k žádným problémům jako je latence sítě, výpadky síťových zařízení atd. Pasivní sonda monitoruje datové toky NetFlow na perimetru nebo v problematické větvi sítě.

 

Jaké jsou přínosy využití systému NBA?

  • Efektivnější procesy.
  • Úspora nákladů.
  • Bezpečnější infrastruktura.

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení NBA?

  • věnujeme velkou pozornost vstupní analýze prostředí
  • v projektu aplikujeme pravidlo 80/20
  • nezapomínáme na nutnost kvalitního provozního zajištění
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás