NÚKIB hlásí snížení celkového počtu kybernetických incidentů

Skvělé zprávy o kybernetické bezpečnosti České republiky! Podle statistických dat vyplývající ze „Zprávy o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2022″ došlo ke snížení celkového počtu kybernetických incidentů z 157 v roce 2021 na 146 v roce 2022, což je pozitivní vývoj. Bohužel, zároveň však Policie ČR zaznamenala alarmující nárůst kyberkriminálních aktivit, a to na více než 18 tisíc trestných činů v dané oblasti za stejné období.

Podrobnější údaje ve zprávě ukázaly, že nejvíce kybernetických incidentů se týkalo veřejného sektoru, následovaného zdravotnictvím a soukromým sektorem. Nejčastějšími typy útoků byly phishing, spear-phishing, vishing a podvodné e-maily, a také útoky na dostupnost, především formou DDoS útoků. Zajímavou souvislostí je, že nejvíce incidentů bylo zaznamenáno v dubnu a říjnu, a v obou případech byly významně zodpovědné za nárůst DDoS útoky, prováděné zejména ruskojazyčnými hackerskými skupinami.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal v roce 2022 celkem 16 upozornění a 3 varování souvisejících s aktuálními hrozbami a zranitelnostmi, z nichž některé se týkaly rizik spojených s ruskou invazí na Ukrajinu. Navíc několik incidentů, které NÚKIB evidoval, bylo přímo spojeno s ruskou agresí na Ukrajině. Ze slov ředitele NÚKIB, Lukáše Kintra, jsme se dozvěděli, že ruský konflikt bude pravděpodobně nadále ovlivňovat český kyberprostor.

V roce 2022 byla zahájena důležitá příprava nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který bude klíčovým pilířem pro zachování bezpečného českého kyberprostoru. Nový zákon reaguje na dynamický vývoj v bezpečnostním prostředí a reflektuje praktické zkušenosti z předchozích let. Zabývá se také prověřováním bezpečnosti dodavatelského řetězce u kritické infrastruktury státu. Součástí nové legislativy je také evropská kyberbezpečnostní směrnice NIS 2, jejíž finální znění bylo přijato během českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Je nezbytně důležité dále posilovat kybernetickou bezpečnost na národní úrovni. Spolupráce mezi odborníky, sektory a vládními institucemi je nezbytná k ochraně naší digitální infrastruktury a ochraně před kybernetickými hrozbami.

Zdroj: NÚKIB

Další novinky

Obhájili jsme prestižní titul Splunk Elite Partner pro CZ/SK

Obhájili jsme prestižní titul Splunk Elite Partner pro CZ/SK

19. února 2024 Více informací
SandS + Recorded Future workshop: Enhance Your Security Operations Center

SandS + Recorded Future workshop: Enhance Your Security Operations Center

12. ledna 2024 Více informací
ISMS – Řízení bezpečnosti informací

ISMS – Řízení bezpečnosti informací

29. listopadu 2023 Více informací
Splunk conf23: Revoluční průlom v analytice a bezpečnosti dat

Splunk conf23: Revoluční průlom v analytice a bezpečnosti dat

28. července 2023 Více informací
Zobrazit další